STORITVE

Finančno in poslovno svetovanje

Brez dobrega finančnega načrta in rednega pregledovanja finančnega stanja je lahko še tako dobra poslovna ideja neuspešna.

Pri današnjem gospodarstvu in številnih zakonskih predpisih je zelo pomembno, da skrb za svoje finance prepustite zaupanja vrednemu partnerju, ki vam lahko ustrezno svetuje.

Poleg osnovnega finančnega svetovanja vam bomo pomagali najti tudi rešitve, ki jih sami zaradi pomanjkanja znanja ali izkušenj ne bi našli.

Garantiramo vam finančno svetovanje najvišje kakovosti in najboljšo pomoč pri sprejemanju kakršnihkoli finančnih odločitev.

Nudimo:

 • Svetovanje o možnih izboljšavah poslovanja.
 • Priprava finančne dokumentacije za namene pridobivanja sredstev na razpisih.
 • Ocenjevanje in priprava investicijskih projektov.
 • Finančno planiranje (kratkoročni in dolgoročni finančni načrti).
 • Finančno analiziranje poslovanja.
 • Pomoč pri odločitvi  za  ustrezno banko, kontakt z bankami, pogajanje o kreditih pogojih ter priprava ustrezne dokumentacije za pridobitev posojil.
 • Svetovanje o naložbah in finančnih odločitvah, svetovanje pri vlaganju prostih sredstev na domače in tuje finančne trge ter pri vlaganju v nepremičnine.
 • Izdelava finančnega načrta podjetja, finančnih konstrukcij in predračunov za projekte.
 • Priprava kompenzacij, asignacij.
 • Drugo finančno in poslovno svetovanje.

 

9747aa1a-6a95-481f-9750-64e275d0341f

Davčno svetovanje

Profesionalno davčno svetovanje vam lahko zagotovi pomembno pozitivno spremembo celotnega poslovanja, saj lahko s premišljenimi in strokovno utemeljenimi odločitvami podjetju omogočite velike davčne prihranke.

Poleg tega vam davčno svetovanje zagotavlja brezskrbno poslovanje, saj vam ni potrebno skrbeti za kazenska tveganja in odgovornost v primeru inšpekcijskih pregledov.

Odločite se za optimalno poslovanje in s pomočjo naših strokovnih nasvetov vse poslovne transakcije z davčnega vidika izpeljite optimalno, kar se bo odražalo tudi na vaših poslovnih rezultatih.

Podjetje lahko zniža davčno osnovo na naslednje načine:

 • z investicijsko davčno olajšavo,
 • z odbitkom tujega davka (potrebno potrdilo o odtegnjenem davku iz tujine),
 • z davčno olajšavo za zaposlovanje invalidov,
 • s prevrednotenjem cen nepremičnin in finančnih investicij,
 • z davčno olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj,
 • z davčno olajšavo za donacije,
 • s transakcijami v okviru poslovanja s povezanimi osebami (vendar ne s sumljvimi transakcijami),
 • z drugimi načini skladno z zakonom.

Pri vseh omenjenih načinih vam lahko zagotovimo celostno asistenco in vam pomagamo pri izvedbi ter realizaciji izbranega načina.

Tako si boste zagotovili varno poslovanje v skladu z zakonom, poleg tega pa boste s finančnimi prihranki izboljšali uspešnost vašega poslovanja.

e6b8b1a6-fd96-4c04-9d6a-cf737d58ab9a

Računovodske storitve

 • Računovodske analize poslovanja.
 • Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige).
 • Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk) .
 • Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije.
 • Obračun davka na dodano vrednost.
 • Obračun zamudnih obresti, izpis opominov.
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov) .
 • Računovodske storitve vodenja analitične evidence stroškov in prihodkov.
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ.
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški.
 • Izdelava davčne bilance.
 • Periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja.
 • Poročanje iz naslova poslovanja s tujino (Banka Slovenije) .
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest.).
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti.
 • Arhiviranje računovodske in poslovne dokumentacije.
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa.
 • Druge računovodske storitve in svetovalne storitve,

Pri našem delu uporabljamo programski rešitvi Aplicom in OpPIS.

d4fb57f5-413e-4e1a-915e-ddcc81adb743

Programi skupine Aplicom

Programi skupine APLICOM so prilagojeni potrebam računovodskih servisov, ki se ukvarjajo z računovodskimi storitvami za mala podjetja in obrtnike. Uporabljamo več programov, zahvaljujoč katerim vam lahko garantiramo še bolj zanesljive storitve, opravljene v krajšem času in v skladu z najnovejšo zakonodajo.  Več o programu  -> 

Program OpPIS

Internetna različica dobro poznanega programa OpPIS je odlična rešitev za vse podjetnike, ki si pri svojem delu želijo večje fleksibilnosti, saj je za uporabo programa potrebna le internetna povezava. Z uporabo tega programa lahko podjetniki povsem enostavno upravljajo s svojimi poslovnimi podatki ter te pripravijo na avtomatsko knjiženje računovodskega servisa. Med glavne prednosti programa se uvršča njegova zanesljivost, možnost uporabe več uporabnikov znotraj podjetja ter večja varnost podatkov, saj se ti shranjujejo na strežnik in ne na splet. Več o programu ->

Vas zanima sodelovanje z nami?

Zaupajte nam svoje želje in pošljite povpraševanje. Z veseljem vam bodo odgovorili!